กลับสู่หน้าแรก
Back to homepage
picture
อย่าลืมกดยอมรับเงื่อนไขด้านบนนะเหมียว!
Please tick the checkbox above
‘เหมียว ช่วย ฉลาม’ ริเริ่มโดยองค์กรไวล์ดเอด และ WWF ประเทศไทย
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความต้องการบริโภคฉลามในประเทศไทย  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.wildaid.org และ www.wwf.or.th
“Cats for Sharks” is an initiative of WildAid and WWF Thailand
with the goal to help reduce demand for consumption of sharks
in Thailand.
Copyright © 2022 WildAid and WWF Thailand. All Rights Reserved.